• Zorg

  Psycholoog

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Zorg

  Psycholoog

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Zorg

  Psycholoog

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Zorg

  Psycholoog

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg

Psycholoog

Alle kinderen op De Parel hebben speciale ontwikkelingsbehoeften.
Wanneer er meer dan het reguliere aanbod op school nodig is, wordt nadere diagnostiek gedaan om te kijken wat er aan de hand is en wat er nodig is. De ondersteuning van de schoolpsycholoog richt zich op het individuele kind, het team, de klas en de ouders.
Hierbij zoekt zij de verbinding tussen zorg, revalidatie en onderwijs.
Ook kijkt de schoolpsycholoog mee bij het opstellen van het OPP. Als er externe instanties betrokken zijn, vormt zij de verbinding tussen hen en school.