• Zorg

  Interne begeleiding

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Zorg

  Interne begeleiding

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Zorg

  Interne begeleiding

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg

Interne begeleiding

De interne begeleider is verantwoordelijk voor het afstemmen van onderwijsprocessen. De interne begeleider begeleidt de leerkrachten in hun lesgevende taak door onderwijsresultaten en opbrengsten te bespreken. Zij ondersteunt de leerkrachten in het implementeren van nieuwe ontwikkelingen. Zij participeert in de commissie van begeleiding en zorgt ervoor dat er niet alleen naar de ontwikkeling van het individuele kind wordt gekeken, maar ook hoe die ontwikkeling in relatie staat tot de groep waarin het kind is geplaatst. De interne begeleider stuurt ook leerkrachten aan die verantwoordelijk zijn voor een inhoudelijke onderwijsspecialisatie. De interne begeleider heeft een veelheid aan taken en verantwoordelijkheden, die allemaal te maken hebben met het optimaliseren van het onderwijs binnen de school.