• Revalidatie

  Reade

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Revalidatie

  Reade

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Revalidatie

  Reade

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Revalidatie

  Reade

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg

Reade

Onze kinderrevalidatie wordt verzorgd door Reade, hét expertisecentrum voor revalidatiegeneeskunde in Amsterdam en omstreken.

Reade biedt en ontwikkelt hoogwaardige, specialistische  revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Dagelijks zetten ruim 800 medewerkers zich met plezier in om mensen te helpen het leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Reade heeft gespecialiseerde behandelteams die werkzaam zijn op scholen ,kinderdagcentra en op de twee hoofdlocaties van Reade in Amsterdam en omstreken. Reade werkt intensief samen met de afdeling Revalidatiegeneeskunde van VUmc.  Reade biedt kinderrevalidatie voor schoolgaande kinderen ambulant aan op school, geïntegreerd in het onderwijs. Op deze manier worden kinderen en hun ouders zo min mogelijk belast en sluit de behandeling zo veel mogelijk aan bij het dagelijks leven. In samenspraak met het onderwijs wordt één geïntegreerd beeld van het kind vastgesteld. Onderwijs- en revalidatiedoelen kunnen hierdoor optimaal op elkaar worden afgestemd.

Samenwerking

Deze samenwerking zorgt er voor dat revalidatiebehandelingen in het dagprogramma van de leerling opgenomen worden.  Onderwijs en zorg  versterken elkaar. Op school is er een behandelteam onder leiding van een Revalidatiearts en een paramedisch coördinator.

Doel

Het doel van de behandeling is een zo optimaal mogelijke zelfstandigheid van het kind en de jongere te bereiken, zodat zij zich met de mogelijkheden die zij hebben, kunnen redden in de onderwijs- en thuissituatie en kunnen doen wat zij leuk vinden.

Inhoud

De inhoud van de revalidatiebehandeling hangt onder meer af van de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind, waarbij de vragen en behoeften van de kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers nadrukkelijk uitgangspunt zijn van alle activiteiten van de Revalidatie Kinderen & Jongeren.

Meer informatie over Reade kunt u vinden op de Reade website  http://reade.nl/