• Revalidatie

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Revalidatie

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Revalidatie

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Revalidatie

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Revalidatie

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Revalidatie

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Revalidatie

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg

Revalidatie

Kinderrevalidatie richt zich op kinderen die blijvende gevolgen ondervinden van een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening. Het kind wordt belemmerd in de alledaagse vaardigheden, zoals lopen, eten, contact maken met anderen en leren op school, maar ook ouders en verzorgers zitten vaak met veel vragen. Kinderrevalidatie is daarom gezinsgericht: de vragen en behoeften van het kind én de ouders/verzorgers zijn richtinggevend voor

de behandeling. Het einddoel is dat het kind zo zelfstandig mogelijk en met plezier meedoet in de maatschappij. Ouders en verzorgers krijgen handvatten bij de opvoeding en verzorging van hun kind. De kinderrevalidatie heeft een compleet aanbod aan behandelprogramma’s en behandelmethoden. De diagnosegroepen zijn grofweg te onderscheiden in aandoeningen die zijn aangeboren en aandoeningen die op een later tijdstip zijn ontstaan.