• Organisatie

    Stichting Spaarnesant

Stichting Spaarnesant

Over stichting Spaarnesant

Spaarnesant is een openbare stichting voor primair onderwijs met een gevarieerd onderwijsaanbod op 21 basisschoollocaties, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Vanuit een team van bijna 850 medewerkers wordt het onderwijs verzorgd voor ruim 6.800 leerlingen in de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer.

Spaarnesant heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht, die namens de gemeente Haarlem het wettelijk toezicht op de openbare stichting heeft.
De bestuurder Marten Elkerbout heeft de dagelijkse leiding over de stichting en wordt hierbij ondersteund door de directeur bedrijfsvoering, tevens plaatsvervangend bestuurder én door het stafbureau. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Schipholpoort 2 te Haarlem

Voor bovenschoolse zaken die alle Spaarnesantscholen aangaan, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. In de GMR worden de ouders en personeelsleden van alle scholen vertegenwoordigd.

De laatste nieuwsbrief vind u hier.

Als u wat meer wilt weten van onze organisatie, bezoek dan de website: www.spaarnesant.nl

De Kernwaarden van Spaarnesant

Sterk in leren

Stichting Spaarnesant is een vooruitstrevende, openbare onderwijsorganisatie die vanuit persoonlijke aandacht een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van kinderen vanuit de waarden: alle kinderen kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden zodat de leerlingen op onze scholen beschikken over: cognitieve, sociale en emotionele competenties die het hen mogelijk maakt een goede start te maken in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Stichting Spaarnesant wil zich onderscheiden van andere schoolbesturen door vanuit de eerder genoemde waarden, accenten te leggen in het handelen en in het onderwijs.

Visie Spaarnesant

Kinderen hebben recht op kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs. Leerlingen moeten zich daarom optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving. Goed opgeleide en gemotiveerde personeelsleden zijn daarbij van cruciaal belang. Net als openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en het lef hebben om ontwikkelingen aan te gaan waarvan zowel het proces als het eindresultaat van te voren nog niet geheel duidelijk zijn.

Missie Spaarnesant

Spaarnesant verzorgt openbaar onderwijs dat gebaseerd is op respect en gelijkwaardigheid. We staan midden in de samenleving en hebben een duidelijke verbondenheid met de omgeving. Dit doen we op basis van een democratische grondhouding. Dat maakt ons een maatschappelijk betrokken, professionele, eigentijdse en op de samenleving gerichte organisatie.

https://lerarentekort.spaarnesant.nl/

Vacature(s) op de Parel: