• Organisatie

  Historie

  Opening Cruyff Court 2009

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Organisatie

  Historie
  Cliniclowns op de Albert Schweitzerschool 2009

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Organisatie

  Historie
  Straatspeeldag op De Regenboog 2009

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Organisatie

  Historie
  Nick en Simon op de Albert Schweiterschool 2013

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg

Historie

De school De Parel is het resultaat van een fusie die plaatsvond in het jaar 2016. Twee scholen voor speciaal onderwijs, De Albert Schweitzerschool voor langdurig zieke kinderen en Mytylschool de Regenboog werden één school voor Speciaal Onderwijs, Revalidatie en Zorg.

De school kreeg de naam de Parel, omdat:

‘Niet in alle oesters groeien parels. Alleen in die oester met een klein mankementje. Ons logo verbeeldt de groei van een Parel, het symbool voor uiterlijke en innerlijke rijkdom.’

Historie van de scholen

Picture1Albert Schweitzerschool

De Albert Schweitzerschool werd geopend op 17 januari 1931 en heeft een lange historie achter de rug. Met het oprichten van een openluchtschool creëerde de gemeente Haarlem een mogelijkheid voor het onderwijs aan ‘ziekelijke’ kinderen. Tuberculose was in die tijd nog een gevreesde ziekte. Op de openluchtscholen werd naast het geven van onderwijs, veel aandacht besteed aan voeding, sport, rust en regelmaat. Ook aan de huisvesting van de school werd extra aandacht besteed.

Door de jaren heen is het beeld van de school en haar leerlingen veranderd. De ‘openluchtschool’ werd ‘school voor langdurig zieke kinderen’ (LZK-school). De bleekneusjes van weleer werden kinderen met diverse medische problemen, die zo ingrijpend zijn dat zij niet het (speciale) basisonderwijs kunnen volgen. Extra aandacht en verzorging bleven een centrale plaats innemen.

Picture2Mytylschool De Regenboog

Op 1 juni 1964 startte in Haarlem een Mytylschool met 6 leerlingen. Dit leerlingenaantal groeide al snel en op 28 oktober van datzelfde jaar kon de school officieel geopend worden.

Een jaar later begon men aan de bouw van het huidige pand. Bij de feestelijke opening van een uitbreiding hieraan, kreeg de “Mytylschool Haarlem” in 1978 de naam “De Regenboog  ” vanwege de rijke schakering aan de kinderen op de school.

De bron van de herkomst van de naam Mytyl is het symbolistische theaterstuk l’Oiseau Bleu, de Blauwe vogel, geschreven door de Belgische schrijver Maurice Maeterlinck.

De hoofdpersonen zijn de jongen Tyltyl en zijn zusje Mytyl.
De beide kinderen ontmoeten in hun droom de fee Bérylune, die vertelt dat ze een ernstig ziek kind heeft dat heel graag de blauwe vogel wil hebben, maar zelf niet weg kan om die vogel te zoeken.

Tyltyl en Mytyl bieden aan om die vogel te gaan zoeken. Zij beginnen een moeilijke en gevaarlijke speurtocht. Telkens als zij een blauwe vogel vinden blijkt deze bij de terugkeer dood of van kleur veranderd te zijn.

De volgende dag klopt hun buurvrouw aan, mevrouw Beringot. Tyltyl en Mytyl herkennen de fee in haar. Mevrouw Beringot heeft ook een zieke dochter en die zou graag Tyltyls duif hebben. Tyltyl schenkt zijn kostbare bezit, na enige aarzeling, met liefde aan het zieke kind van hun buurvrouw. Als het meisje de vogel krijgt, ziet Tyltyl tot zijn verbazing dat de vogel blauw is geworden. Dit is voor het meisje zo overweldigend, dat de vreugde haar geheel geneest.

Beide scholen zijn nu gefuseerd en zijn één school voor Speciaal Onderwijs, Revalidatie en Zorg, De Parel.