• Zonnepanelen

  • Zonnepanelen en collectoren

  • Zonnecollectoren

Zonnepanelen op de school

In de kerstvakantie van 2017 zijn er op ons dak maar liefst 220 zonnepanelen geplaatst. De panelen leveren 50.000 kWh per jaar aan elektriciteit op. Hiermee kunnen we voor een belangrijk deel (zo’n 35 %) in ons elektriciteitsverbruik voorzien.

Voor deze zonnepanelen hebben de Provincie Noord-Holland en de overheid (RVO) subsidie aan ons schoolbestuur beschikbaar gesteld.

Naast de zonnepanelen staan op ons dak ook zonnecollectoren. Die voorzien voor een deel in de warmwatervoorziening van het zwembad.

Zonne-energie is tegenwoordig een belangrijk thema, want de manier waarop met energie wordt omgegaan verandert de komende jaren ingrijpend. We zijn er dan ook blij mee en trots op dat er op onze school nu zonnepanelen liggen. Op naar een duurzame toekomst voor onze kinderen. We maken al vanaf januari 2017 gebruik van deze duurzame wijze van opwekken van energie.