• Organisatie

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Organisatie

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Organisatie

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Organisatie

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg

Organisatie

Stichting Spaarnesant is een stichting voor openbaar onderwijs met 26 scholen, waaronder twee scholen voor (voortgezet) Speciaal Onderwijs. De Parel is een school voor Speciaal Onderwijs, Revalidatie en Zorg.

Op onze school hebben we leerlingen met complexe problematiek. Het is belangrijk dat alle partijen; ouders, onderwijs en revalidatie goed met elkaar samen werken en op 1 lijn zitten.
Door de verschillende expertises af te stemmen en te bundelen ondersteunen en versterken we elkaar. Het onderwijs en revalidatieprogramma wordt integraal en in een juiste balans aanboden. Hierdoor worden de mogelijkheden van een leerling zo goed mogelijk benut.

Samenwerking met ouders

De school streeft naar een goede samenwerking met ouders vanuit wederzijds vertrouwen en respect voor elkaars rol. Goed overleg met ouders is een basisvoorwaarde om tot de meest geschikte aanpak te komen, de ouder is een educatief partner en denkt mee over de plannen die worden opgesteld voor een kind.

 

Het pedagogisch klimaat

We gaan respectvol met elkaar om. We accepteren iedereen ongeacht afkomst, religie, seksuele geaardheid of handicap. Een goede balans tussen rekening houden met en eisen stellen aan zal altijd gezocht moeten worden, conflicten horen daar ook bij. De school gaat uit van het pedagogisch klimaat dat is gebaseerd op de pedagogische basisbehoeftes te weten: relatie, autonomie en competentie.

Resultaat

Hoe je als mens volwaardig in het leven staat is niet te toetsen. We volgen en meten de resultaten van onze leerlingen wel met behulp van onze schoolstandaarden bij de leerlijnen die we hanteren. Maar resultaten zijn alleen bespreekbaar als ze in het perspectief van de totale ontwikkeling worden geplaatst. Dus ook qua leerbaarheid, flexibiliteit, inzet, werkhouding, enzovoort. We streven gericht naar concrete en meetbare resultaten, maar we beseffen dat zij verre van alles bepalend zijn. We werken opbrengstgericht. Het onderwijs is aanbodgericht en wordt bepaald door de wettelijke eindtermen, de revalidatie werkt vraaggericht.