• Onderwijsaanbod

  Specifieke activiteiten

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Onderwijsaanbod

  Specifieke activiteiten

 • Onderwijsaanbod

  Specifieke activiteiten

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Onderwijsaanbod

  Specifieke activiteiten

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Onderwijsaanbod

  Specifieke activiteiten

Specifieke activiteiten op school

Schoolzwemmen

De school beschikt over een eigen zwembad met beweegbare bodem en een plafondlift. Regelmatig (minstens 1 x per 14 dagen) gaat de groep van uw kind zwemmen.
De gebruikelijke zwemmethoden gaan uit van de gezonde basismotoriek en nemen dan als uitgangspunt de reeds aanwezige bewegingservaringen en motorische functies van het kind. Bij mindervaliden ontstaan er dan al snel problemen, omdat zij aan deze eisen (beginsituaties) niet kunnen voldoen. De volgende doelstellingen komen aanbod:
• watervrij worden;
• meer zelfstandig worden;
• zwemvaardigheden leren;
• plezier ervaren (uitgaan van de mogelijkheden van het kind)
• vrij bewegen (zonder hulpmiddelen)
Rolstoelgebonden kinderen krijgen nog eens extra zwemmen, niet als instructie, maar als therapie.

Als uw kind nog niet zindelijk is, verzoeken wij u er voor te zorgen dat er voldoende zwemluiers van uw kind op school aanwezig zijn. Zwemluiers zijn via internet te bestellen bij www.pienenpolle.nl (www.pienenpolle.nl/nl/54-aangepaste-zwemkleding).

Zwemles na school in het zwembad van De Parel

Leren zwemmen is leuk en belangrijk voor iedereen. En juist voor kinderen met een beperking. Daarom zal Zwemschool de Drijver in samenwerking met De Parel direct ná schooltijd zwemlessen gaan verzorgen in zeer kleine groepjes. Bij de zwemschool werken gespecialiseerde zwemonderwijzers die zijn opgeleid voor het lesgeven aan kinderen met andere behoeften. Hierdoor kan Zwemschool de Drijver zwemlessen aanbieden voor kinderen met diverse beperkingen.

Ieder kind is uniek!
De lesmethode van Zwemschool de Drijver is individueel op het kind gericht. Dit maakt het ook mogelijk om voor ieder kind een persoonlijk lesplan op te stellen, hierin de vooruitgang te meten en bij te houden. Op de persoonlijke internetpagina is deze in te zien. Bij elk kind apart worden de beperkingen besproken en gekeken naar de mogelijkheden die er zijn. Wij zien graag dat elk kind tot een bepaalde mate van zwemveiligheid en zwemvaardigheid kan komen. Vaak wordt er, ook ondanks de beperking, afgesloten met één of meerdere diploma’s.
Meer weten? Kijk op www.zwemschooldedrijver.nl
Heeft u interesse voor uw kind en wilt u weten of het haalbaar is, informeer op school of uw kind in aanmerking komt.

Lichamelijke Opvoeding

Op een enkele uitzondering na, nemen alle leerlingen deel aan het bewegingsonderwijs in de gymnastiekzaal. Door de leerlingen zoveel mogelijk in hun eigen waarde te laten, ontdekken zij hun mogelijkheden maar ook hun onmogelijkheden. Ze leren winnen en verliezen en daarmee om te gaan. Het belangrijkste wat wij de leerlingen willen meegeven is plezier in het bewegen. Door het aanbieden van zoveel mogelijk haalbare sporten, hopen wij ook te bereiken, dat zij de mogelijkheid krijgen tot een zinnige en plezierige vrijetijdsbesteding.

Muziek

Alle leerlingen krijgen één maal per week een half uur muziekles van de vakleerkracht muziek. Vanuit een leerlijn worden in een vaste, voorspelbare structuur, verschillende muzikale activiteiten aangeboden. Liedjes zingen, spelen op instrumenten, zelf muziekstukjes verzinnen, luisteren, bewegen, grafische notatie etc. De lessen sluiten, indien mogelijk, aan bij de muzikale beleving van de leerlingen.
Voor de kleuters en de leerlingen uit de C stroom worden muziekbelevingslessen gegeven. Deze lessen sluiten aan bij de thema’s, die in de klassen spelen. Via allerlei materialen worden muzikale aspecten op een zintuigelijke manier beleefd. De maat van de muziek wordt gevoeld doordat er een bal over je benen rolt, het ritme van de Spaanse muziek voel je doordat er met waaiers in je hand wordt geslagen. Tijdens de lessen worden er gebarenliedjes gebruikt, die vaak speciaal voor een thema in samenwerking met een logopediste worden opgenomen.