• Onderwijsaanbod

  Pedagogisch didactische uitgangspunten

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Onderwijsaanbod

  Pedagogisch didactische uitgangspunten

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Onderwijsaanbod

  Pedagogisch didactische uitgangspunten

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Onderwijsaanbod

  Pedagogisch didactische uitgangspunten

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Onderwijsaanbod

  Pedagogisch didactische uitgangspunten

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg

Pedagogisch didactische uitgangspunten

Het pedagogisch klimaat is de basis van onze school. Allereerst staat het creëren van een goed leef- en leerklimaat voorop. Wij zoeken naar een open contact met de leerlingen. Het opbouwen van een vertrouwensband zien we als een essentieel onderdeel om de leerlingen tot leren uit te nodigen. De relatie moet ook een uitnodigend en motiverend karakter hebben. Het kind moet zich veilig voelen binnen de sfeer van onze school om zich te kunnen ontwikkelen en om tot leren te komen. Daarom biedt de school structuur in o.a. dag- en weekprogramma’s, een goede afstemming rondom het leerling in het algemeen en het individuele leerling in het bijzonder. Wij zijn ons ervan bewust dat de ontwikkelingsmogelijkheden per leerling verschillend zijn. Door de opbouw van onze school proberen we aan de verschillen tussen de leerlingen recht te doen.

Het pedagogisch handelen van het personeel is afgestemd op het versterken van de drie basisbehoeften van de leerlingen, te weten: relatie, competentie en autonomie.
Relatie: De leerlingen voelen zich geaccepteerd. Ze horen erbij. Ze zijn welkom. Ze voelen zich veilig. Er wordt met de leerlingen gepraat en niet over hen.
Competentie: De leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen. Ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen.
Autonomie: Leerlingen willen vrijheid en zelfbepaling. Ze willen verantwoordelijk zijn voor hun eigen taken. Zij kunnen (in elk geval voor een deel) hun leergedrag sturen.