Muziek

Alle leerlingen krijgen één maal per week een half uur muziekles van de vakleerkracht muziek Vincent Lamers. De muzieklessen worden aangepast aan het niveau en de belevingswereld van de leerlingen.

A en B stroom

Vanuit een leerlijn worden in een vaste, voorspelbare structuur, verschillende muzikale activiteiten aangeboden.

  • We beginnen met het welkomstliedje waarbij elke week één leerling op de trommel een solo mag spelen.
  • Daarna wordt een liedje gezongen dat bij het onderwerp van de les of het thema in de klas past. 
  • Vervolgens zijn er lesactiviteiten die passen bij de leerlijn muziek. Het gaat dan bijvoorbeeld om spelen op instrumenten, zelf muziekstukjes verzinnen, muziek luisteren, bewegen op muziek, grafische muziek notatie etc. 
  • De les wordt met het afsluitliedje afgesloten.

De lessen sluiten zoveel mogelijk aan bij de muzikale beleving van de leerlingen, maar probeert de muzikale wereld van de leerlingen tegelijkertijd uit te breiden. We zingen niet alleen Nederlandse liedjes, maar ook liedjes in vreemde talen. We luisteren niet alleen naar liedjes van tv, maar ook naar muziek uit verschillende stijlen. 

Kleuters en C stroom

Voor de kleuters en de C stroom leerlingen worden muziekbelevingslessen gegeven. De lessen sluiten aan bij de thema’s, die in de klassen spelen.

  • Ook de lessen voor de kleuters en C stroom leerlingen beginnen met het welkomstliedje, waarbij één leerling een trommelsolo mag geven en alle leerlingen persoonlijk worden begroet. 
  • Hierna kiezen de kleuters uit de muziekmap twee bekende kleuter liedjes. 
  • De andere klassen slaan dit onderdeel over en gaan gelijk verder met een liedje dat aansluit bij het thema van de klas. 
  • Hierna volgen verschillende muziekbelevingsactiviteiten. Hierbij wordt via allerlei materialen muzikale aspecten op een zintuigelijke manier beleefd. De maat van de muziek wordt gevoeld doordat er een bal over je benen rolt, het ritme van de Spaanse muziek zie je terug in de bewegingen van de kleurige waaiers en je voelt tegelijkertijd de wind die ze maken. Naar deze speciale vorm van muzieklessen is door Vincent wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het onderzoek is hier te lezen. 

Gebarenliedjes

Tijdens de lessen worden er vaak gebarenliedjes gebruikt. Deze liedjes worden speciaal voor school gemaakt en sluiten aan bij de thema’s die in de klassen spelen. De liedjes worden op video opgenomen en op YouTube gezet. De leerlingen kunnen dan de liedjes horen en de ondersteunende gebaren van de logopediste Anjo Heijman zien. Regelmatig spelen ook leerlingen van school in de filmpjes mee.

Het laatste filmpje is hieronder te zien. Alle filmpjes kunt u via deze link bekijken. 

 Actueel:

We naderen het einde van het schooljaar en daarom hebben onze vakleerkracht muziek, Vincent Lamers en logopediste Anjo een gebarenliedje opgenomen: vakantie, vakantie vakantie!