• Onderwijsaanbod

    Groepen op De Parel

    De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
  • Onderwijsaanbod

    Groepen op De Parel

    De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg

Groepen op de Parel

* Referentieniveaus geven aan wat leerlingen moeten beheersen aan het einde van de basisschool. Referentieniveaus: niveau 1F (fundamenteel niveau) of 1S (streefniveau). Informatie gebaseerd op “de overstap” van het SWV VO Zuid-Kennemerland.

Wij bieden ook cultuuronderwijs aan. Kijk hier voor meer informatie hierover.