De 5 Parels

 De 5 Parels zijn de omgangsvormen/schoolregels die de basis zijn voor het pedagogisch handelen op De Parel.

1. Wat we zelf kunnen, doen we zelf.
2. We zijn aardig voor elkaar.
3. We helpen elkaar.
4. We zijn zuinig op onze materialen en die van anderen.
5. We zijn rustig op de gang

De 5 Parels worden per leeftijdsgroep ondersteund met onderliggende afspraken, zodat in alle groepen de regels herkenbaar en toepasbaar zijn voor de leerlingen. Door middel van De Parels stimuleren we gedrag dat bijdraagt aan een schoolklimaat waarin iedereen zich veilig voelt en negatief gedrag minder kans krijgt. De school heeft een antipest protocol, maar stelt een preventieve aanpak voorop.