Activiteiten agenda

Parel  26 augustus – eerste schooldag. Koffieochtend voor ouders

Parel  10 september – algemene ouderavond

Parel  30 september – schoolfotograaf

Parel  1 oktober – studiedag kleutergroepen en VSO, leerlingen kleutergroepen en VSO vrij

Parel  7 oktober – studiedag A en B vleugel, leerlingen A en B vleugel vrij

Parel  8 oktober – studiedag C stroom en Plancius, leerlingen C stroom en Plancius vrij

Parel  14 oktober tot en met 1 november – oudergesprekken OPP

Parel  11 november – St. Maarten

Parel  25 november tot en met 29 november – adviesgesprekken groep 8 

Parel  5 december – sinterklaasviering

Parel  19 december – kerstsamenzang en kerstlunch

Parel  6 januari – koffieochtend ouders

Parel  24 januari – studiedag, alle leerlingen vrij

Parel  14 februari tot en met 6 maart – oudergesprekken

Parel  9 april – studiedag, alle leerlingen vrij

Parel  17 april – koningspelen

Parel  18 mei tot en met 20 mei – kamp groep A7/8 en B7/8

Parel  2 juni – studiedag

Parel  12 of 26 juni – schoolreis

Parel  19 juni – afscheid schoolverlaters

Parel  2 juli – wenochtend, oud & nieuw