• Expertise

  • Expertise

  • Expertise

  • Expertise

Expertise

Team Passend Onderwijs

Reguliere basisscholen die leerlingen hebben met een motorische beperking of chronische somatische aandoening, bieden wij ondersteuning aan. Deze leerlingen vragen specifieke begeleiding. Welke ondersteuning het meest gewenst is om passend onderwijs te bieden hangt af van de zorgbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de school.
Ons team helpt u graag om de onderwijsdeelname van leerlingen met een beperking tot een succes te maken. Wilt u advies over aanpassingen en de juiste benadering of zoekt u ondersteuning voor deze leerlingen in het reguliere onderwijs, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

De ondersteuning kan geboden worden vanuit de expertise van verschillende disciplines op onze school zoals; intern begeleider, leerkracht, schoolpsycholoog, therapeuten (fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten), vakleerkrachten bewegingsonderwijs en verpleegkundigen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Esther.Stutterheim@deparelhaarlem.nl

 

 

SchoolSkills Lab – Tools voor Passend Onderwijs

SchoolSkills Lab richt zich op onderwijzend personeel. Met handvatten en praktische tips stimuleren en prikkelen we leerkrachten en assistenten om kinderen met kleine motorische problemen passend te ondersteunen in het dagelijkse schoolleven. Dit doen we onder andere via de online-cursus ‘SchoolSkills Coach’. Daarnaast organiseren wij workshops en geven we advies over aanpassingen en materiaalgebruik.

SchoolSkills Lab wordt vormgegeven vanuit De Parel. Op onze school is een vanzelfsprekende koppeling is tussen zorg en onderwijs. De leerlingen krijgen veel ondersteuning zodat zij, ondanks hun motorische belemmeringen, tot leren kunnen komen. SchoolSkills Lab deelt de hiervoor aanwezige kennis met het reguliere onderwijs.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: info@Schoolskillslab.nl. Klik op bovenstaande knop om doorgelinkt te worden naar de website van de SchoolSkills Lab.